Deze app geeft spelregels voor het zorgvuldig vragen en geven van informatie bij signalen van kindermishandeling. De app richt zich op informatiedeling tussen hulp- en zorgverleners en medewerkers van AM(H)K, gezinsvoogdij en Raad voor de Kinderbescherming. Deze app is aanvullend op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De rijksoverheid heeft een app ontwikkeld die duidelijkheid geeft over de informatie-uitwisseling bij signalen van kindermishandeling tussen hulp- en zorgverleners en AM(H)K, gezinsvoogdij en de Raad voor de Kinderbescherming.

De gratis app 'Info Delen' geeft spelregels voor het zorgvuldig vragen en geven van informatie bij signalen van kindermishandeling. Deze app is aanvullend op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Screenshots

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen. Nog geen account? Registreer je dan hier.