Als ouder doe je niet altijd bewust aan mediaopvoeding, maar wat je doet – en laat – heeft invloed op het media gebruik van je kinderen. Heb je wel of geen spelcomputer? Hoeveel tijd besteed je aan internetten of het lezen van een boek? Hoe enthousiast ben je over sociale media? De antwoorden op deze vragen laten je kinderen zien hoe zij met media om kunnen gaan.

Met mediaopvoeding leer je kinderen bewust en selectief met media om te gaan, je leert ze kritisch kijken naar de inhoud van het aanbod en de inhoud op waarde leren in te schatten.

  • Je stelt grenzen aan het mediagebruik. Bijvoorbeeld door het verbieden van bepaalde tv-programma’s of games. Of door het maken van afspraken over hoe lang en wanneer je kinderen iets mogen doen.
  • Je stuurt je kinderen door het geven van informatie. Bijvoorbeeld door uit te leggen waarom bepaalde games ‘goed’ of ‘fout’ zijn, of door uitleg te geven bij onderwerpen in de media die kinderen nog niet goed kunnen begrijpen. Maar ook door het uitspreken van waardering voor leuke en geschikte media-uitingen.
  • Je leest, kijkt en beleeft media met elkaar. Je kunt bijvoorbeeld meegenieten, mee griezelen en meeleven met je kind tijdens het gamen. Hierbij gaat het dus vooral om de uitwisseling van emoties.

Hoe mediaopvoeding er voor jou uit ziet, hangt af van je omstandigheden, en van wat je goed en waardevol voor jouw kinderen vindt. Hoe pak jij de mediaopvoeding van je kinderen aan?

Mediaopvoeding.nl is de nationale vraagbaak voor ouders en professionals voor vragen over media en mediagebruik door kinderen. Op deze site geven deskundigen antwoord op vragen over kinderen en media. Deze worden gepubliceerd zodat andere ouders ervan kunnen leren. De site is in beheer van Ouders Online en Stichting Opvoeden.nl.