MeXtra is  een eHealth dossier waarin zowel cliënten/burgers, mantelzorgers en zorgprofessionals online samenwerken. 

Ondersteuningsplan
Het plan staat centraal in MeXtra. Daarin staat de hulpvraag van de cliënt centraal en leg je vast welke afspraken/acties gemaakt worden en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Degene die verantwoordelijk is voor een actie beschrijft met regelmaat in MeXtra de voortgang, iedereen (dus ook de cliënt zelf) die betrokken is bij de cliënt is daardoor direct op de hoogte.
MeXtra is bijzonder goed bruikbaar binnen de 1 gezin 1 plan methodiek.
Natuurlijk heeft MeXtra ook een evaluatie module waarmee de Plan Do Check Act cyclus volledig is.

Visueel
In MeXtra kun je naast tekst ook picto’s, foto’s en video toevoegen aan het plan en/of de rapportages. Cliënten die laaggeletterd zijn kunnen op die manier toch communiceren met familie en zorgprofessionals.

Facebook voor de zorg
Alle betrokkenen rondom de cliënt, inclusief de cliënt zelf schrijft mee in het dossier. Dan kan op de acties uit het plan maar ook in het Dagboek. Daarin leg je zaken vast die los staan van het plan. Bijvoorbeeld hoe het met je gaat, wat je vandaag gedaan hebt of plannen die je hebt gemaakt.
De dagboek module is feitelijk een besloten facebook pagina waar op een juiste wijze omgegaan wordt met jouw privacy.
MeXtra houdt de dialoog tussen alle betrokkenen gaande.

Dossier
MeXtra heeft een documenten module waarin het complete dossier opgeslagen kan worden. Alle informatie over de cliënt heb je altijd paraat op bijvoorbeeld je laptop of iPad.

Formulieren
Met behulp van de formulierenmodule maak je gemakkelijk allerlei formulieren zoals intake, voorgeschiedenis risico-inventarisatie. Nooit meer verschillende versie van een formulier, in MeXtra heb je altijd de allerlaatste versie bij de hand.

Koppeling ECD 
MeXtra is geen Elektronisch Cliënten Dossier hoewel het er wel dicht bij in de buurt komt. Koppelingen met ECD’s kunnen gemaakt worden en zijn ook al bij onze  klanten in gebruik.

iWMO, iJW en iWLZ
Heb je als zorgaanbieder bijvoorbeeld een contract met de gemeente en wil je de geleverde zorg declareren, ook dat kan met MeXtra. Informeer naar de mogelijkheden.

Voor wie
Voor wie niet kunnen we beter zeggen. MeXtra wordt al gebruikt in de GGZ, Jeugdzorg, Verstandelijk Gehandicaptenzorg, Sociale wijkteams en ouderenzorg.

Wil je meer weten kijk dan eens op hun website http://www.symax.nl.

Screenshots