Quli vergroot zelfredzaamheid van de burger! De laatste jaren draait het in de gezondheidszorg vooral om kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering. De vraag is hoe we ervoor zorgen dat kwalitatief goede zorg betaalbaar blijft? Daarom is het tijd voor bezinning in de manier waarop we met zorg omgaan. We hebben oplossingen nodig die haalbaar en betaalbaar zijn. En we hebben oplossingen nodig die recht doen aan de burger om zijn mogelijkheden te vergroten voor maatschappelijke participatie en de kwaliteit van leven. Quli kan hieraan bijdragen.

Quli, dat staat voor Quality Of Life, is een initiatief van vier zorginstellingen (Dr. Leo Kannerhuis, Arq, Pluryn en de Amarantgroep) en Ordina. Quli is een eHealth-platform voor iedereen, jong en oud. Of dat nu mensen zijn met een concrete zorgvraag of mensen die gezond willen blijven. Het platform is er ook voor zorgprofessionals en ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de zorg van hun burgers. Zij kunnen op afstand de vinger aan de pols houden en zijn via dit gezondheidsplatform toch dichtbij. Quli is een coöperatie, zodat (zorg)instellingen en organisaties gemakkelijk kunnen toetreden. Alle inkomsten worden gebruikt voor het onderhouden en uitbouwen van het platform. Het is geen commercieel initiatief, maar zorg voor zorg.

Met Quli brengen we de burger in de regie over zijn gezondheid. Zelfredzaamheid wordt steeds belangrijker. We moeten niet meer zorgen voor de mensen, maar hen in staat stellen zelf de regie te voeren over hun zorg en welzijn. Door de focus op vitaliteit en gezondheid stappen we over op preventieve zorgverlening waar mogelijk en aanvullende zorg waar noodzakelijk. Dit vraagt om een paradigmashift in de zorg. We kunnen wel op de oude manier doorgaan, maar dan wordt de zorg onbetaalbaar.

Quli rust op 3 pijlers:

  • Een social media-platform
  • Een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD)
  • Een open appstore

Via het sociale netwerk kan een gebruiker contact leggen met zijn familie, vrienden of zorgverleners. Veilig en privé in een afgeschermde omgeving via mail, beeldbellen en chat. Quli is sowieso veilig. ‘Privacy bij design’ is ons motto. De gebruiker bepaalt binnen Quli zelf welke vertrouwelijke informatie hij op welk moment met anderen wilt delen. Met Quli is praktische steun altijd aanwezig. Op iedere pc, smartphone of tablet en dat 24 uur per dag.

In het persoonlijk gezondheidsdossier kan de Quli-gebruiker eigen informatie inladen vanuit elektronische patiëntendossiers of andere elektronische dossiers. Vervolgens kan de gebruiker deze informatie delen met wie hij dit wil.

In de appstore van Quli zitten zorginhoudelijke apps met een kwaliteitslabel. De meeste apps zijn zelfredzaamheid apps, die beschrijven wie de cliënt is, wat hij voelt en wat hij vindt. Zo is er een moodbox en zijn er logboeken in tekst, beeld en geluid. Daarnaast zijn er persoonlijke coaches beschikbaar als een medicatiecoach, ochtendroutinecoach of een wasmachinecoach. Quli biedt voor iedere gebruiker een takenlijst en agenda die je toegankelijk kunt maken voor leden uit het netwerk en die je kunt synchroniseren met elektronische dossiers van zorginstellingen. En Quli is vooral een open platform, zodat zorginstellingen of marktpartijen eigen eHealth-apps kunnen ontwikkelen en toevoegen aan Quli.

Burgers, patiëntenverenigingen, zorginstellingen, zorgverzekeraars en overheden die ervaring met Quli hebben opgedaan, constateren dat Quli helpt:

  • De (zorg)kosten te reduceren
  • De kwaliteit van de zorg te verbeteren en beter te monitoren
  • Burgers zelfredzamer te maken en regie te geven
  • De zorgproductie te verhogen

Screenshots