Sam! is een laagdrempelig digitaal platform waar ouders, verzorgers en jongeren uit Amsterdam antwoord vinden op opgroei- en opvoedvragen, online hulp krijgen of een afspraak maken met een hulpverlener, een Sam.

Zelf kiezen op basis van profielen
Het concept van Sam! is simpel. Gezinnen, jongeren of ouders/opvoeders kiezen zelf op basis van profielen een hulpverlener, iemand die op dat moment bij hem en bij zijn vraag past. Er is geen verwijzing nodig van een huisarts of bureau jeugdzorg.

Sam werkt online - via WhatsApp, e-mail en Skype - maar komt ook bij het gezin of de jongere thuis of spreekt af op een andere locatie.

Wie zijn die Sams?
Sams zijn medewerkers van een van de twaalf zorgaanbieders in Amsterdam, die gezamenlijk dit initiatief hebben genomen. Je vindt de aanbieders onderaan deze pagina.
Alle Sams werken vanuit hun eigen organisatie. Gezamenlijk vormen zij een netwerk: achter de schermen werken zij samen en delen ze kennis en kunde.

Sam biedt zelf hulp
Iedere Sam heeft een of meerdere specialisaties, maar is door de samenwerking ook generalist. Sam kan daarom veel hulp zelf bieden. Is er gespecialiseerde hulp nodig die Sam niet kan bieden? Dan kan Sam snel doorverwijzen.

Sam is transparant
Alle hulpverleners staan met hun eigen naam en foto op de website. Bezoekers kiezen een Sam op basis van criteria als specialisme, type hulpverlener en doelgroep. Of gewoon omdat het gezicht hen aanstaat.
Na afloop van de hulp geeft de klant aan hoe tevreden hij was. Dat cijfer publiceren we in het profiel van de hulpverlener.

Wie doen mee?
Sam is geen nieuwe organisatie, maar komt voort uit samenwerking tussen twaalf bestaande zorgaanbieders.

Sam! is een samenwerking tussen twaalf zorgaanbieders in Amsterdam: Altra,  Arkin/Punt P, Combiwel , De Bascule /De Oase ,
GGD Amsterdam, IJsterk ,  MaDi , MOC ’t Kabouterhuis, De Opvoedpoli, Sensa Zorg, Spirit 

Screenshots