Samen1Plan is een digitaal samenwerkingsdossier dat ontwikkeld is in nauwe samenwerking met zorgprofessionals en is ingericht om te werken volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur.

Samen1plan is een praktisch communicatiemiddel voor zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn. Het is een laagdrempelige, web-based en beveiligde samenwerkingsomgeving wat bestaat uit een dossier van het kind of gezin, een plan van aanpak, een agenda, communicatie- en rapportagemogelijkheden. Binnen Samen1plan staat het kind/gezin en de voortgang van het gezamenlijke plan centraal. Doordat alle betrokken hulpverleners toegang hebben tot het dossier, wordt er efficiënt en eenduidig gewerkt.

Screenshots