Er zitten nog steeds kinderen in gesloten jeugdinrichtingen, zonder dat een kinderrechter daar toestemming voor heeft gegeven. Dat concludeert kinderrechtenorganisatie Defence for Children op basis van signalen bij de kinderrechtenhelpdesk en een navraag bij instellingen. Als kinderen geplaatst worden in een gesloten instelling, moet een kinderrechter daarvoor een machtiging afgeven.

De organisatie heeft staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) daarom opgeroepen om erop toe te zien dat er geen minderjarigen op deze manier onrechtmatig van hun vrijheid worden beroofd. Voor alle kinderen die in een gesloten instelling worden geplaatst, moet de machtiging eerst door de rechter getoetst worden, benadrukt Defence for Children.

Inspectie
In oktober luidde de Inspectie Jeugdzorg over hetzelfde onderwerp de noodklok bij Van Rijn. De inspectie concludeerde toen dat instellingen voor gesloten hulp in toenemende mate jongeren plaatsen zonder toestemming van de kinderrechter.

Die toestemming is overigens ook nodig als de jongere of de ouders zelf verzoeken om de plaatsing of ermee instemmen, omdat de vrijheden van jongeren worden ingeperkt in de gesloten jeugdhulp.

Ze hebben hem toen met klem verzocht om aan deze situatie een einde te maken. De inspectie wil vanaf begin volgend jaar gaan ingrijpen op plekken waar het nog mis gaat.

>> lees verder