Afgelopen jaar zijn heeft onder andere de Kinderombudsman aanbevelingen gedaan voor verbetering van de zorg aan pleegjongeren die 18 jaar worden, zoals het samen met de jongere opstellen van een toekomstplan, praktische nazorg die aansluit op wat de jongere nodig heeft en iemand op wie de pleegjongere terug kan vallen. Maar wat betekent dit voor professionals in de pleegzorg? Wat kunnen zij doen om de zorg voor pleegjongeren die 18 jaar worden te verbeteren? Deze miniconferentie is dé plek om ideeën uit te wisselen en goede praktijkvoorbeelden te delen, om zo elkaar te inspireren.

Doelen

  • Uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden rond kwaliteitsverbetering in de pleegzorg 
  • Deelnemers informeren en aan het denken zetten over de betekenis van de aanbevelingen van onder andere de Kinderombudsman voor hun eigen werk

Doelgroep
De miniconferentie is bedoeld voor gedragswetenschappers, staf- en beleidsmedewerkers en managers van pleegzorgaanbieders, gemeenten, wijkteamprofessionals en de leden van het Expertisenetwerk Pleegzorg.

Programma
13.00 Ontvangst
13.30 Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Marjan de Lange (Nederlands Jeugdinstituut)
13.40 Ik kan het (niet) zelf! Presentatie van Joris Linssen over de aanbevelingen en gesprek daarover met jongeren
14.10 Introductie van de Open Space Informatiemarkt en elevator pitches van de sessieleiders
14.40 Open Space Informatiemarkt - ronde 1
15.05 Pauze
15.25 Open Space Informatiemarkt - ronde 2
16.00 Open Space Informatiemarkt - ronde 3
16.25 Terugkoppeling: wat gaat u doen om de zorg voor pleegjongeren te verbeteren?
16.45 Lancering www.kennisnetwerkpleegzorg.nl
16.55 Evaluatie en afsluiting door de dagvoorzitter
17.00 Borrel

>> Lees verder