De transformatie van het jeugdstelsel verandert de verhoudingen binnen het jeugddomein en de praktijk is nog volop in ontwikkeling. Waar en op welke manier krijgen ouders en kinderen de nodige ondersteuning? De gemeente heeft nu de regie en kinderopvang, (passend) onderwijs en jeugdhulp vinden elkaar steeds vaker.

Versterken van de basis voor een positieve ontwikkeling van kinderen
Een integrale samenwerking tussen betrokken partijen binnen en buiten de basisvoorziening is nodig om de doorgaande lijnen inhoud te geven. Zo kunnen we met elkaar alle kinderen een sterke basis bieden en daarmee een positieve ontwikkeling stimuleren. 

Tijdens deze bijeenkomst praten we met elkaar over de voorwaarden voor een positieve ontwikkeling van kinderen en hoe we dat gezamenlijk kunnen bereiken. Samen met het Nederlands Jeugdinstituut en het Landelijk Steunpunt Brede Scholen gaan we graag met jou in gesprek. Kom je ook?

Welke vraagstukken komen aan bod?
We bespreken op welke manier we de positieve ontwikkeling van kinderen (van 0 tot en met 12 jaar) kunnen versterken. En hoe betrokken partijen als kinderopvang, (passend) onderwijs en jeugdhulp, samen met gemeenten en wijkteams, dat door een integrale samenwerking kunnen uitvoeren. Zo vragen we ons af: 

  • Waar kunnen ouders en kinderen terecht voor vragen en ondersteuning? Waar hebben zij behoeften aan? 
  • Hoe ziet de samenwerking er in de praktijk uit? En wat vraagt het van de verschillende werkvelden en professionals? Hebben we een gemeenschappelijk doel? Hoe realiseren we een echte doorgaande lijn waarmee we alle kinderen in beeld hebben en de juiste ondersteuning in hun ontwikkeling? 
  • Waar hebben kinderopvang, (passend) onderwijs, jeugdhulp én de gemeente (wijkteams) behoefte aan? 
  • Waar staan we over 10 jaar? Wat is de ideale situatie? En wat heb je nodig op de weg daar naartoe?

​Klik hier voor meer informatie of meld je aan voor deze bijeenkomst