Op vrijdag 27 november 2015 organiseren de gemeente Utrecht en het Nederlands Jeugdinstituut de werkconferentie Samen om het kind in de wijk. De gemeente Utrecht werkt al ruim 3 jaar met buurtteams Jeugd en Gezin. Centraal staat de vraag hoe huishoudens met kinderen dicht bij huis optimale en integrale ondersteuning kunnen krijgen. Hoe vertalen gemeenten dat in hun beleid en op welke wijze geven zij daaraan sturing? Maar ook: hoe brengen professionals dat in de praktijk? En wat leren we van de ervaringen die de Utrechtse buurtteams Jeugd & Gezin de afgelopen jaren hiermee hebben opgedaan?

Achtergrond
Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren sociale wijkteams ingericht waar mensen met zorg- en hulpvragen terechtkunnen. Ook de jeugdhulp is daar vaak ondergebracht. Het idee daarachter is dat vanuit brede sociale wijkteams problemen veel beter in onderlinge samenhang kunnen worden aangepakt.

Tegelijkertijd vragen opvoed- en opgroeiproblemen specifieke expertise en samenwerking met voor kinderen belangrijke sectoren als onderwijs en jeugdbescherming. Welke kennis is hierover opgedaan in de praktijk, wat kunnen we daarvan gebruiken en welke vragen moeten meer aandacht krijgen?  

U komt toch ook naar deze interactieve conferentie?
Op de werkconferentie richten we met input van de Utrechtse buurtteamorganisatie Lokalis wijken en pleinen in rond thema's die kenmerkend zijn voor de ondersteuning van huishoudens met gezinnen in de wijk. Deelnemers kunnen er kennis brengen en halen maar vooral ook samen met anderen zoeken naar mogelijkheden om het jeugdperspectief op een goede manier te integreren binnen het lokaal sociaal beleid.

Daarnaast zijn er twee plenaire sessies. In de ochtend deelt de gemeente Utrecht haar ervaringen die ze de afgelopen jaren heeft opgedaan met de buurtteams Jeugd & Gezin, samen met Lokalis. Hoe zorgen zij ervoor dat huishoudens met kinderen integrale ondersteuning krijgen? Wat doen zij om de regie zoveel mogelijk bij het gezin te laten? En: hoe lukt het om problemen klein te houden? Kortom, wat kunnen we leren van de Utrechtse aanpak? En welke transformatiestrategie ligt ten grondslag aan het Utrechtse model?

In de middag komt de Canadese auteur en onderzoeker Michael Ungar aan het woord over zijn expertise op het thema integraal werken rondom het kind in relatie tot gezin en omgeving.

>> Lees verder