Wat als we eens helemaal opnieuw beginnen? Met die vraag keken we enkele jaren geleden naar de veranderingen binnen het sociaal domein. Alares bedacht de Jeugdcloud, een toekomstbeeld waarmee we professionals en jongeren willen inspireren om de zorg (voor jeugd) écht anders te organiseren. Maximaal ingezet op de eigen kracht van ouders en jongeren, de ‘samen kracht’ van de civil society en vanuit de bestaande online mogelijkheden. Deze transformatie past daarmee helemaal binnen de tijdsgeest van nu.

Dit opnieuw organiseren wordt ook wel ‘zorg 3.0’ genoemd: het online organiseren van toegang, communicatie en samenwerkingsmogelijkheden om daarmee de eigen kracht/zelfredzaamheid van elkaar maximaal te faciliteren en benutten. De jeugdcloud geeft invulling aan jeugdzorg 3.0:

  • 1.0: het traditioneel aanbod en gericht op het offline organiseren van zorg;
  • 2.0: het benutten van online mogelijkheden (sociale media) in een traditionele manier van organiseren (1.0);
  • 3.0: staat voor het opnieuw gezins- en vraaggericht organiseren van zorg op basis van de online mogelijkheden van nu.

De Jeugdcloud
De Jeugdcloud is een inspiratiemodel en visualiseert jeugdzorg 3.0. De Jeugdcloud kent in de basis vijf functies/apps: het gezinsdossier, E-ondersteuning, een vraagverduidelijker, een zorgmarktplaats en een virtueel gezinsbudget.

Bekijk hier de animatie van de Jeugdcloud, waar in drie minuten de essentie wordt uitgelegd.

Functie 1: Gezinsdossier
In de Jeugdcloud beheert het gezin haar eigen dossier/zorgplan/familieplan. Het eigen gezinsdossier biedt daarmee een oplossing voor alle frustraties bij ouders en hulpverleners over de versnippering van informatie in de verschillende systemen. Iedere baby krijgt bij geboorte de beschikking over een eigen (online) omgeving waarin alle gegevens én communicatie van het kind gedigitaliseerd in jouw dossier terechtkomen. Deze groeit je hele leven mee en blijft ook van jou. Dit betekent dat jezelf het beheer hebt over wie, wanneer in jouw dossier kan.

Functie 2: E-ondersteuning
De Jeugdcloud biedt online ondersteuning voor iedereen. We onderscheiden twee manieren van E-ondersteuning: 1) het vinden van kwalitatief goede online informatie en 2) ondersteuning via online communities. In deze online communities kunnen ouders onderling informatie met elkaar uitwisselen, kan je bijvoorbeeld chatten met een hulpverlener en kunnen hulpverleners onderling kennis uitwisselen. Dit alles op persoonlijke voorkeur afgestemd, afgeschermd en ter ondersteuning van jouw zorgvraag.

Functie 3: Een vraagverduidelijker
In de Jeugdcloud is een vraagverduidelijker beschikbaar om de hulpvraag helder voor ogen te krijgen. De uitkomsten van de vraagverduidelijker kunnen gezien worden als een soort van boodschappenlijstje waarmee je op de zorgmarktplaats jouw gewenste zorg kan inkopen. Op deze boodschappenlijst staan precies de antwoorden op jouw zorgvraag in zorgproducten.

Functie 4: Een zorgmarktplaats
Vraag en aanbod komen samen op de zorgmarktplaats. Als je professionele hulp wilt inschakelen stel je jouw vraag aan het netwerk van aanbieders op de marktplaats. Je vindt het bijbehorende aanbod (formele- en informele hulp); uit jouw gemeente én daarbuiten, op alle niveaus en tegen verschillende prijzen. Het systeem toont bovenaan de aanbieders die de hoogste beoordeling kregen van andere gebruikers die dezelfde vraag stelden.

Functie 5: Een virtueel gezinsbudget
Met je virtuele budget kan je op de zorgmarktplaats zorg inkopen. Vooraf geeft de zorgaanbieder inzicht in de te verschaffen zorg én kosten. De gebruiker ontvangt, beoordeelt en betaalt zelf de hulpverlening vanuit het online virtuele budget. Om de eigen kracht maximaal in te zetten heeft het virtuele budget drie eigenschappen:

  • Diensten kopen op de marktplaats;
  • Budgetten met anderen uitwisselen;
  • Budgetten samenvoegen (bijvoorbeeld van Wmo, AWBZ, jeugdzorg).

Op de Jeugdcloud Appstore staan de apps die overeenkomstig het model van de Jeugdcloud nu te vinden zijn.

Inspiratie opdoen?
Meer aanverwante video's en downloads over de Jeugdcloud zijn hier te vinden: