Elker en Het Poortje zijn bestuurlijk gefuseerd.  

Elker
Elker helpt kinderen, jongeren en gezinnen in de provincie Groningen. Elker is specialist in jeugd- en opvoedhulp en GGZ-hulp. Met meer dan 450 medewerkers met bezieling maakt Elker dagelijks voor een groot aantal kinderen en gezinnen het verschil. Kinderen hebben het recht om gezond en veilig op te groeien. Ouders zijn hiervoor verantwoordelijk. Soms gaat opvoeden en veilig opgroeien echter niet vanzelf. Elker biedt dan ondersteuning en hulp, bij voorkeur in de eigen omgeving en in het gezin. Kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen bieden wij een zo “normaal mogelijke” omgeving met erkenning van de blijvende band met de ouders. Bezieling, vakmanschap en echtheid zijn de kernwaarden van Elker.

Het Poortje
Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen biedt intensieve gedwongen begeleiding en behandeling aan zo’n 175 jongeren tot en met 23 jaar. Wij helpen deze jongeren door middel van de juiste behandeling, begeleiding, intern onderwijs, arbeidstoeleiding en vrijetijdsbesteding, te werken aan een goede en positieve toekomst. Om samen te komen tot ons doel, de kans op een zo succesvol mogelijke terugkeer in de maatschappij te vergroten. Het Poortje bestaat hiervoor uit drie specialisaties: Juvaid, Wilster en Portalis.