Apps van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs onderwijst, begeleidt en behandelt jeugdigen en gezinnen met ernstige, complexe problemen. Dit doen we op meer dan 45 locaties.

Kernelementen in ons handelen zijn verbinding maken, verantwoordelijkheid nemen, mensen aanspreken en verantwoordelijk maken voor hun eigen leven. Voor veel cliënten is een gedragsverandering nodig om weer grip te krijgen. Het vernieuwen van de gezagsverhoudingen is hier een wezenlijk onderdeel van. Dit is leidend in zowel ons speciaal onderwijs als onze jeugdzorg.

 

Gerelateerd aan Horizon Jeugdzorg en Onderwijs