Als expert in jeugdzorg ondersteunt SPRING gemeenten bij de verdere ontwikkeling en inrichting van het nieuwe jeugdstelsel. SPRING zorgt voor de inrichting van teams met goed gekwalificeerde jeugdprofessionals in de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert en Etten-Leur. Deze generalistische teams zijn multidisciplinair samengesteld, zodat ze gezamenlijk voor elke hulpvraag een passend antwoord vinden. Onze jeugdprofessionals werken onder lokale aansturing op basis van lokale wensen en voorkeuren en zijn herkenbaar/zichtbaar als gemeentelijke jeugdprofessional. 

Samen sterk voor jeugd
Vanuit hun professie zijn de jeugdprofessionals goed in staat om mee te denken en adviseren over het lokale jeugdbeleid. Zij werken nauw samen met partners, zoals het consultatiebureau, de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGD West-Brabant, de huisartsen en Veilig Thuis. Ook zijn zij met regelmaat te vinden bij o.a. de kinderopvang, de peuterspeelzalen en in het onderwijs. Door hun integrale aanpak en effectieve en doortastende samenwerking met partners weten onze jeugdprofessionals de juiste verbinding te leggen tussen vrij toegankelijke zorg, niet vrij toegankelijke zorg en borging van veiligheid.

SPRING drijft op gedreven generalistische jeugdprofessionals die vooruit willen om professionele jeugdhulp te kunnen bieden op lokaal niveau. In hun aanpak zijn ze proactief en outreachend. Zij zijn nooit uitgeleerd om kinderen, jongeren, gezinnen en hun omgeving de juiste ondersteuning te bieden én te voorkomen dat hulp nodig is. Dat waar ze goed in zijn, delen ze met hun collega’ en met andere professionals in hun netwerk.

SPRING draagt zorg voor de kwaliteit van jeugdprofessionals (professionalisering, dmv intervisie, deskundigheidsbevordering, coaching e.d.) en de inzetbaarheid daarvan. Daarnaast houden we ons bezig met de verdere doorontwikkeling van het vak. Dit doen we in samenwerking met diverse opleidingsinstituten.

 

Gerelateerd aan SPRING