De zorg voor jeugd ondergaat een transformatie door de toepassing van meer eigen kracht van burger en het benutten van technologische innovaties in hulpverlening. Pioniers onderzochten de afgelopen tijd de eerste mogelijkheden om zorg via apps te organiseren.

Over de initiatiefnemers
We spraken met jongeren, jonge ouders, zorgprofessionals, gemeenten en experts om functionele wensen in kaart te brengen. Tegelijkertijd constateerden we een groot bestaand aanbod in websites en apps, die niet of nauwelijks bekendheid genereren. De Jeugdcloud Appstore biedt dit overzicht wél door apps die voor cliënt en professional meerwaarde bieden, te categoriseren en functioneel- en technisch te checken.

Coöperatie Jeugdcloud Appstore
De Jeugdcloud Appstore is een maatschappelijk initiatief van acht deelnemende organisaties in de Coöperatie Jeugdcloud Appstore. Deelnemende partijen zijn: Alares, Cardea, Care & Able, Juvent, Horizon, MEE Plus, Spirit, TriviumLindenhof en CJG Capelle aan den IJssel.

Dagelijks bestuur
De Coöperatie Jeugdcloud Appstore heeft een dagelijks bestuur bestaande uit:

Gerrit Jan Hoogeland (voorzitter) en bestuurder van Cardea

Arno Lelieveld (penningmeester/secretaris) en bestuurder TriviumLindenhof

Directie
De directie van de Coöperatie Jeugdcloud Appstore wordt gevormd door Marcel Gutz:

Marcel Gutz (directeur) en zelfstandig professional ICT verandermanagement

Functioneel beheer
Het functioneel beheer van de Coöperatie Jeugdcloud Appstore wordt vorm gegeven door Gerco Buijk-Dijkstra:

Gerco Buijk-Dijkstra (functioneel beheerder) en innovatie-adviseur bij Ordina

Technisch beheer
Het technisch beheer van de  Coöperatie Jeugdcloud Appstore wordt vorm gegeven door Ruben Delil:

Ruben Delil (technisch beheerder), digital native bij de Enterprise App Store en associate consultant bij MobileMindz

Partners

Danny Frietman (Chief Evangelist) en key driver van nieuwe initiatieven binnen de enterprise IT en mobiele markt

App-checkers
Elk coöperatielid heeft medewerkers, zogenoemde 'App-checkers’, beschikbaar om apps van een professionele blik op gebruiksvriendelijkheid te voorzien. Zij gebruiken en testen de app met cliënten en maken daar achteraf een review van. Wilt u met ze kennismaken? Hieronder staan de App-checkers van de Jeugdcloud Appstore:

Vind alle app-checkers hier

Validatiebeleid
Met het enorme aanbod aan apps in de publieke app stores is er veel variëteit in kwaliteit en de wijze waarop met de gegevens binnen deze apps wordt omgesprongen. Om zorg te dragen dat alleen de beste apps binnen de Jeugdcloud Appstore onder de aandacht komen, voeren wij een functionele- en technische validatie uit; een functionele validatie door App-checkers door een professionele blik op gebruiksvriendelijkheid en een technische validatie gericht op privacy en beveiliging, waarbij wordt samengewerkt met Enterprise App Store.

De validaties worden beoordeeld op ‘voldoende’ of ‘goed’. Apps die op één of meer onderdelen onvoldoende scoren werden niet opgenomen in de Jeugdcloud Appstore. In dat geval krijgt de app-leverancier de bevindingen hiervan en de gelegenheid de nodige correcties aan te brengen. Apps die voldoende of goed getest zijn, worden geplaatst op de Jeugdcloud Appstore.

Download hier het validatiebeleid en de criteria voor de technische validatie